Tin tức

CHÍNH THỨC KHAI MỞ MÁY CHỦ S49 - SULEIMAN VÀO 9H NGÀY 19/09/2022 19/09/2022 09:54

CHÍNH THỨC KHAI MỞ MÁY CHỦ S49 - SULEIMAN VÀO 9H NGÀY 19/09/2022

KHAI MỞ MÁY CHỦ S49 - SULEIMAN […]

KHO BÁU HẢI TẶC CHÍNH THỨC RA MẮT VÀ KHAI MỞ MÁY CHỦ S1 - LUFFY VÀO 10H00 NGÀY 04/10/2021 04/10/2021 09:30

KHO BÁU HẢI TẶC CHÍNH THỨC RA MẮT VÀ KHAI MỞ MÁY CHỦ S1 - LUFFY VÀO 10H00 NGÀY 04/10/2021

Chính thức ra mắt và khai mở máy chủ S1 - Luffy […]

KHO BÁU HẢI TẶC RA MẮT PHIÊN BẢN ALPHA TEST 28/09/2021 14:09

KHO BÁU HẢI TẶC RA MẮT PHIÊN BẢN ALPHA TEST

ALPHA TEST KHO BÁU HẢI TẶC […]